Výhody

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre vysušovanie vlhkého muriva a vzlínavej vlhkosti, v porovnaní so všetkými inými spôsobmi sanácií muriva.

Dlhá životnosť

Minimálna životnosť 25 rokov.

Nízke náklady na energiu

Minimálne náklady na energiu, spotreba elektrickej energie sa pohybuje okolo 6-8 kWh/rok, cca 10,- euro.

Bez stavebných zásahov

Pre inštaláciu systému nie sú potrebné žiadne stavebné zásahy do konštrukcie objektu, v priebehu vysušovania nerušená prevádzka objektu.

Bezúdržbová prevádzka

Zariadenie funguje nepretržite v bezúdržbovej prevádzke, stačí pripojenie do elektrickej siete 230V – 50Hz.

Vhodné pre všetky druhy muriva a stavebných substancií

Systém DryBand je vhodný pre použitie so všetkými druhmi muriva, prírodneho kameňa, betónu a všetkými poréznymi stavebnými materiálmi pri dosiahnutí dlhodobo konštantných hodnôt ich prirodzenej vlhkosti.

Spĺňa požiadavky ochrany pamiatok

Systém DryBand je ekologický, bez deštruktívnych zásahov a chemických produktov, ktoré menia vlastnosti stavebných konštrukcií. 

Výhody systému DryBand

Vysokofrekvenčná aktívna elektroosmóza – zabraňuje postupu vlhkosti v murive.

Odsolenie muriva

Soli obsiahnuté vo vode sa dostanú na povrch muriva, procesom, pri ktorom sa za pôsobenia elektrického poľa na molekuly vody, vytvorí potenciálny rozdiel medzi mokrou a suchou časťou muriva. Postupným posúvaním hranice potenciálneho rozhrania je vlhkosť v murive tlačená na povrch a časť sa odparí do priestoru, časť, ktorá sa dostane na povrch muriva tvorí tzv. soľné mapy na murive. 

Účinnosť v polomere 15-20m

Systém je vhodný pre bežne dimenzovaný rodinný dom, možnosť sériového zapojenia viacerých zariadení pri väčších objektoch. V prípade verzie s elektródami alebo vodivou tkaninou 100m s rozostupom elektród 0,5m.

Vyššia tepelná izolácia muriva

Pri vysušovaní muriva sa zvyšujú tepelno izolačné vlastnosti muriva, vďaka čomu sa znižujú náklady na vykurovanie.

Zníženie vlhkosti vzduchu

Zbavenia muriva vlhkosti znamená taktiež koniec pre huby a riasy s následným vývojom plesní, ktorých spóry sa usádzajú v dýchacích cestách spôsobujú chronické choroby ako reumatizmus a astma. Zdravé a príjemnejšie životné prostredie.

Ochrana proti korózií
Variabilita, prispôsobenie požiadavkám konkrétnych objektov

Možnosť napájania fotovoltaickým panelom.

Najkratšia doba vysušovania muriva

V porovnaní so všetkými druhmi sanácií vlhkého muriva – podrezanie, chemická injektáž.

Žiadne nebezpečenstvo narušenia statiky domu

Použitím systému DryBand sa výrazne znižuje vlhkostná záťaž konštrukcií, čo sa priamo odráža v ich životnosti.

Cenová výhodnosť a jednoduchá inštalácia zo systému DryBand robí najvýhodnejší spôsob ako vysušiť vlhké murivo za nízke náklady.