EKONOMICKY
+ EKOLOGICKY
Najvýhodnejší spôsob ako vysušiť vlhké murivo

Vysušovanie vlhkého muriva systémom DryBand®VLHKÉ MURIVO

Vlhkosť sa do muriva môže dostať rôznymi spôsobmi a na základe prieskumu stavby je možné stanoviť aktuálny stav a určit primerané sanačné opatrenia.

VZLÍNAVÁ VLHKOSŤ

Vzlínavá vlhkosť je zapříčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

PROCES VYSUŠOVANIA

Vysušovanie systémom DryBand® je proces, pri ktorom sa pôsobením elektrického poľa na molekuly vody, vytvorí potenciálový rozdiel medzi mokrou a suchou časťou muriva. Postupným posúvaním hranice potenciálového rozhrania je vlhkosť v murive tlačená na povrch a časť sa odparí do priestoru. Silové pôsobenie elektrického poľa pôsobí aj proti vsakujúcim silám, keď časť vody postupuje späť do časti konštrukcie pod úrovňou terénu.

SYSTÉM DRYBAND® ZBAVÍ VÁŠ DOMOV PROBLÉMOV S VLHKÝM MURIVOM BEZ ZÁSAHOV DO KONŠTRUKCIE

EKONOMICKY NAJVÝHODNEJŠIE RIEŠENIE

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pri vysušovaní vlhkého muriva a vzlínavej vlhkosti v porovnaní so všetkými inými spôsobmi sanácií muriva.
Najnižšia cena v porovnaní so všetkými ostatnými metódami sanácií vzlínavej vlhkosti.
Systém DryBand® pracuje nepretržite, bezúdržbovo a za minimálne prevádzkové náklady.

Najvýhodnejšia cena na trhu

Najrýchlejší forma sanácie muriva

Posúdenie problému

Prispôsobenie danému objektu

Narušenia statiky

BEZ STAVEBNÝCH ZÁSAHOV

Použitím systému DryBand® sa výrazne znižuje vlhkostná záťaž konštrukcií, čo sa priamo odráža v ich životnosti.
Nie sú potrebné žiadne stavebné práce alebo deštruktívne zásahy do konštrukcie objektu a tým je zabezpečená aj statika celej stavby.

Najvýhodnejšia cena na trhu

Najrýchlejší forma sanácie muriva

Posúdenie problému

Prispôsobenie danému objektu

Narušenia statiky

OPTIMÁLNE PRISPÔSOBITEĽNÝ

Dá sa prispôsobiť konkrétnemu objektu.
Počas vysušovania, nerušená prevádzka objektu.
Systém DryBand® je vhodný aj pre pamiatkovo chránené objekty.

Najvýhodnejšia cena na trhu

Najrýchlejší forma sanácie muriva

Posúdenie problému

Prispôsobenie danému objektu

Narušenia statiky

ZACHOVÁ PÔVODNÚ HODNOTU OBJEKTU

Bez použitia deštruktívnych metód alebo chemických produktov, ktoré menia vlastnosti stavebných konštrukcií.
Patentovaný systém nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu.
Po ukončení aktívnej doby vysušovania udržuje systém DryBand® vlhkosť muriva zo stavebného a životného hľadiska ideálne suché.

Najvýhodnejšia cena na trhu

Najrýchlejší forma sanácie muriva

Posúdenie problému

Prispôsobenie danému objektu

Narušenia statiky

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


PREVEDENIERiadiaca jednotka v nehorľavom plaste, odolnom voči rozbitiu, určená na použitie vo vlhkých priestoroch.
ROZMERY210mm x 180mm x 100mm
HMOTNOSŤ1200g so vstavanou anténou
NAPÁJANIE230V / 50 – 60Hz oddelený bezpečnostným transformátorom od slaboprúdového obvodu v prístroji.Interné napájanie riadiacej jednotky s mikroprocesormi 12V / 5V.
PRÍKON2,6W
VÝSTUPNÝ VÝKONMax. 40mWpp
INTENZITA EL. POĽA17-150 V/m
INTENZITA MAG. POĽA0,3 – 0,8 mikroT (do 0,5m)
MONITORING HODNÔTVstavaný inteligentný systém merania a monitorovania hodnôt – teplota (desatina °C), rel. vlhkosť (v %), rosný bod (v °C),
možnosť úložiska (Datalogger v intervale 1 hod.)


Systém DryBand® spĺňa najprísnejšie kritéria kvality, má certifikát zhody CE – elektromagnetickej kompatibility. Funkcia zariadenia je pre zdravie neškodná. Negatívny dopad na životné prostredie neexistuje. Pri výrobe využívame inovatívne postupy a technológie v súlade s najnovšími medzinárodnými štandardami. Systém je kompatibilný s najaktuálnejšími európskymi harmonizovanými normami.

CERTIFIKÁTNORMY


 • EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2015
 • EN 55014-1:2007/A1:2010/A2:2012
 • EN 55014-2:2015
 • EN 61000-3-2:2015
 • EN 61000-3-3:2014
 • EN 61000-4-2:2009
 • EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008
 • EN 61000-4-3:2006/A1:2008/A2:2010
 • EN 61000-4-4:2012
 • EN 61000-4-5:2014
 • EN 61000-4-6:2014
 • EN 61000-4-11:2004

Vhodný pre všetky druhy muriva, prírodného kameňa, vrátane betónu


VYRIEŠTE PROBLÉM S VLHKÝM MURIVOM


TRVALÉ VYSUŠENIE MURIVA BEZ ZÁSAHOV DO KONŠTRUKCIE


[sb type='chat']