Example One ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázky a odpovede


Ako Vám môže systém DryBand pomôcť ?
Systém DryBand® Vám pomôže vysušiť vlhké murivo a všetky stavebné celky zasiahnuté vzlínavou vlhkosťou. Systém DryBand® je bezkontaktný, ekologický, bez použitia chemikálií a zároveň šetrný pre murivo, pretože nie sú potrebné žiadne stavebné zásahy do konštrukcie objektu. Suché murivo má za následok zdravé životné prostredie bez tvorby plesní a v ďaľšom rade Vám šetrí peniaze za energie, pretože suché murivo má lepšie tepelno izolačné vlastnosti.

Cenová výhodnosť a jednoduchá inštalácia robí zo systému DryBand® najvýhodnejší spôsob ako sa zbaviť vlhkosti muriva s nízkymi nákladmi.
Kde je možné systém DryBand použiť ?
Použiteľnosť systému DryBand® je vo všetkých druhoch stavieb zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou od obytných priestorov, rodinných domov, pivníc cez chaty a chalupy k priemyselným objektom, mostným stavbám a historicky chráneným objektom, kostolom, zámkom a hradom.

Systém DryBand® je možné vysušiť všetky druhy muriva, pálené, nepálené, hlinené, zmiešané murivo, prírodný kameň ako aj betón a betónové tvárnice.
Priebeh vysušovania
Technológia vysušovania stavebných materiálov a muriva na elektrofyzikálnom princípe systému DryBand® je založená na všeobecne známych fyzikálnych javoch, osmóza, elektromagnetické pole. Generovaním elektromagnetického impulzne modulovaného poľa sa ovplyvňuje pohyb vodných roztokov, spôsobom, pri ktorom sa ióny pohybujú v poréznych stavebných materiáloch podľa siločiar elektromagnetického poľa. Nepretržitou funkciou sa zabraňuje vzlínaniu vlhkosti do stavebných materiálov, a z dlhodobého hľadiska dochádza k zníženiu kapilárnej vzlínavej vlhkosti, ktorou je objekt zasiahnutý a k vysušeniu vlhkosti, ktorá sa prejavovala vlhkými mapami na murive.
Aká je funkcia systému DryBand ?
Funkcia systému DryBand® je bezkontaktná, teda bez stavebných zásahov, chemických látok alebo použitia elektród určených k sanácií vlhkého muriva. Týmto spôsobom sa spomaľuje postup vzlínania vlhkosti do stavebného materiálu. Elektromagnetické pole generované systémom DryBand® je pre zdravie neškodné. Negatívny dopad na životné prostredie neexistuje. Systém DryBand® spĺňa najprísnejšie európske technické normy a má certifikát zhody – elektromagnetickej kompatibility.
Ako zistím, že táto metóda sanácie je vhodná pre moju nehnuteľnosť ?
V prípade, že neviete či sa u Vás jedná o vzlínavú vlhkosť, a rozhodujete sa pre sanáciu systémom DryBand® skontaktujete nás a oprávnený zmluvný predajca/technik Vás bude kontaktovať ohľadom posúdenia vhodnosti sanačných opatrení pre Vašu nehnuteľnosť, táto služba je zdarma! V prípade, že Váš problém s vlhkým murivom je vhodné riešiť systémom DryBand® oprávnený predajca/technik, ak sa rozhodnete pre sanáciu vlhkého muriva systémom DryBand® určí optimálne umiestnenie vo Vašom objekte a nainštaluje zariadenie spolu s vypracovaním protokolu merania vlhkosti.
Aké sú ročné náklady na prevádzku zariadenia ?
Ročné náklady na spotrebu elektrickej energie pre nepretržitú prevádzku systému DryBand® sú zanedbateľné, cca 8 euro.
Môžem používať nehnuteľnosť v priebehu vysušovania?
V priebehu sanácie muriva systémom DryBand® nie ste žiadnym spôsobom obmedzený v užívaní Vašej nehnuteľnosti, systém pracuje v nepretržitom, bezúdržbovom režime.
Môžem zariadenie presúvať z miesta na miesto ?
Po inštalácií v objekte sa systém DryBand® stáva pevnou súčasťou a nesmie sa ďalej prenášať z miesta na miesto, obmedzila by sa tým účinnosť impulzne modulovaného elektromagnetického poľa, ktoré má žiadaný efekt na vlhkosť obsiahnutú v stavebných materiáloch.

Systém DryBand je vhodný pre všetky rodinné domy.

Systém je ekologický, bez použitia chemikálií a zároveň šetrný pre murivo. Bez stavebných zásahov do konštrukcie objektu.

Vzlínavá vlhkosť


Vzlínavá vlhkosť je zapříčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

Technológia

Technológia vysušovania stavebných materiálov a muriva na elektrofyzikálnom princípe – aktívna elektroosmóza je založená na všeobecne známych fyzikálnych javoch, osmóza, elektromagnetické pole.
Elektromagnetické pole ovplyvňuje chovanie a pohyb vodných roztokov, spôsobom, pri ktorom sa ióny pohybujú v materiáloch podľa siločiar elektromagnetického poľa.

OchranaBROŽÚRA


Pre ďaľšie informácie
si stiahnite materiál o systéme DryBand®
vo formáte .pdf

PREČO SANOVAŤ VLHKÉ MURIVO S NAMI ?

Patentovaný systém šetrný k životnému prostrediu nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu. Cenovo najvýhodnejšia ponuka. Má mnoho výhod z ktorých by sme upriamili Vašu pozornosť na nasledovné :

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pri vysušovaní vlhkého muriva a vzlínavej vlhkosti v porovnaní so všetkými inými spôsobmi sanácií muriva.

FINANČNÉ

Dlhá životnosť

Minimálna životnosť 25 rokov.

PREVÁDZKOVÉ

Nízke náklady na energiu

Minimálne náklady na energiu, spotreba elektrickej energie sa pohybuje okolo 30 kWh/rok, cca 8-10,- euro.

FINANČNÉ

Bez stavebných zásahov

Pre inštaláciu systému nie sú potrebné žiadne stavebné zásahy do konštrukcie objektu, v priebehu vysušovania nerušená prevádzka objektu.

STAVEBNÉ

Bezúdržbová prevádzka

Zariadenie funguje nepretržite v bezúdržbovej prevádzke, stačí pripojenie do elektrickej siete 230V – 50Hz.

PREVÁDZKOVÉ

Spĺňa požiadavky ochrany pamiatok

Systém DryBand® je ekologický, bez deštruktívnych zásahov a chemických produktov ktoré menia vlastnosti stavebných konštrukcií.

ENVIROMENTÁLNE

Odsolenie muriva

Soli obsiahnuté vo vode sa dostanú na povrch muriva, procesom pri ktorom sa za pôsobenia elektrického poľa na molekuly vody, vytvorí potenciálny rozdiel medzi mokrou a suchou časťou muriva. Postupným posúvaním hranice potenciálneho rozhrania je vlhkosť v murive tlačená na povrch a časť sa odparí do priestoru, časť, ktorá sa dostane na povrch muriva tvorí tzv. soľné mapy na murive.

STAVEBNÉ

Účinnosť v polomere 15-20m

Systém je vhodný pre bežne dimenzovaný rodinný dom, možnosť sériového zapojenia viacerých zariadení pri väčších objektoch.

PREVÁDZKOVÉ

Vyššia tepelná izolácia muriva

Pri vysušovaní muriva sa zvyšujú tepelno izolačné vlastnosti muriva, vďaka čomu sa znižujú náklady na vykurovanie.

FINANČNÉ

Zníženie vlhkosti vzduchu

Zbavenie muriva vlhkosti znamená taktiež koniec pre huby a riasy s následným vývojom plesní, ktorých spóry sa usádzajú v dýchacích cestách, spôsobujú chronické choroby ako reumatizmus a astmu. Suché murivo znamená zdravé a príjemnejšie životné prostredie.

ENVIROMENTÁLNE

Najkratšia doba vysušovania muriva

V porovnaní so všetkými druhmi sanácií vlhkého muriva – podrezanie, chemická injektáž, magnetokinéza, atď…

PREVÁDZKOVÉ

Prispôsobenie konkrétnym objektom

PREVÁDZKOVÉ

Žiadne nebezpečenstvo narušenia statiky

STAVEBNÉ

Ochrana proti korózií

PREVÁDZKOVÉ

MÁTE OTÁZKY ?

Radi Vám ich zodpovieme

MÁTE VLHKÉ MURIVO ?

Kontaktujte nás ešte dnes

OBRÁŤTE SA NA NÁS

Kvalita a spoľahlivosť