Naším poslaním je riešenie problému so vzlínavou vlhkosťou
ekonomicky najvýhodnejším spôsobom sanácie muriva DryBand®


Vzlínavá vlhkosť

Jav pri ktorom do muriva vzlína vlhkosť z okolitého prostredia. Na obrázku objekt s nedostatočnou alebo časom nefunkčnou izolácou proti zemnej vlhkosti.

Inštalácia systému

Systém DryBand® je vhodný pre všetky druhy stavieb zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou. Ihneď po inštalácií dochádza v objekte k vysušovaniu muriva.

Ochrana pred vlhkosťou

DryBand® udržuje murivo bez problémov so vzlínavou vlhkosťou. Nepretržitá funkcia trvale zamedzuje ďalšiemu prieniku vlhkosti do muriva.


EMC, CE

Bezúdržbový

Bez použitia chémie

Nenaruší statiku


VYSUŠOVANIE VLHKÉHO MURIVA SYSTÉMOM DRYBAND®

Zariadenie DryBand® je elektronický prístroj, ktorý bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom vysušuje vlhké murivo.

 • Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie
 • Dlhá životnosť
 • Nízke náklady na energiu
 • Bez stavebných zásahov
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Spĺňa požiadavky ochrany pamiatok

SYSTÉM DRYBAND ZBAVÍ VÁŠ DOMOV PROBLÉMOV S VLHKÝM MURIVOM A ZAISTÍ TRVALÉ VYSUŠENIE MURIVA BEZ ZÁSAHOV DO KONŠTRUKCIE.NAJVYŠŠIA KVALITA

U nás vyvíjaných technológií

Garancia

Pri výrobe využívame inovatívne postupy a technológie, ktoré sú v súlade s najnovšími medzinárodnými štandardami.KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ

Technológia vysušovania stavebných materiálov a muriva na elektrofyzikálnom princípe – aktívna elektroosmóza je založená na všeobecne známych fyzikálnych javoch, osmóza, elektromagnetické pole. Prvý funkčný prototyp nášho zariadenia bol uvedený do prevádzky v roku 2003.

 • Spotreba el. energie cca 10,- € na rok
 • Jednoduché pripojenie do el. siete 230V / 50 - 60Hz
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Nerušená prevádzka objektu
 • Vhodný pre murivo, prírodný kameň, betón

VHODNÝ PRE VŠETKY DRUHY MURIVA


Slide

Použitie

Na všetky stavebné celky
zasiahnuté vzlínavou vlhkosťou.

Ako systém DryBand® funguje ?

Na princípe aktívnej elektroosmózy,
pripojením do elektrickej siete a
bezúdržbovou prevádzkou.

Bez stavebných zásahov

Žiadne stavebné zásahy
do konštrukcie objektu,
v priebehu vysušovania
nerušená prevádzka objektu.

Čo získate ?

Vysušenie vlhkého muriva,
zachovanie pôvodnej hodnoty,
zdravé životné prostredie,
šetrí Vašu peňaženku.

Sanácia vlhkého muriva pred vzlínavou vlhkosťou

Systém DryBand® je vhodný pre všetky druhy muriva, pálené, nepálené, hlinené, zmiešané, prírodný kameň ako aj betón.

Vzlínavá vlhkosť

Vzlínavá vlhkosť je zapříčinená prirodzeným fyzikálnym javom,

pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou.

Vlhké murivo

Vlhkosť sa do muriva môže dostať rôznymi spôsobmi

a na základe prieskumu stavby je možné stanoviť aktuálny stav a určit primerané sanačné opatrenia.

Sanácia muriva

Nepretržitou funkciou systému DryBand® dochádza k

zníženiu kapilárnej vzlínavej vlhkosti a k vysušeniu vlhkosti, ktorá znižovala úžitkovú hodnotu objektu.

PROCES VYSUŠOVANIA

Proces vysušovania a sanácia muriva má parabolický priebeh, tzn. že od začiatku je intenzívnejší a v dlhšom časovom horizonte sa pokles vlhkosti znižuje až ku konštantným hodnotám zodpovedajúcim prirodzenej vlhkosti stavebných materiálov.

vytvorená priamo pre Vašu nehnuteľnosť. Najvýhodnejšia ponuka na trhu, najkvalitnejšie služby.

v porovnaní so všetkými inými spôsobmi sanácií muriva proti vzlínavej vlhkosti.SANÁCIA MURIVA S NAMI.

Ako postupovať keď sa rozhodnete pre sanáciu vlhkého muriva systémom DryBand®