DryBand – Systém pre sanáciu vlhkého muriva

Systém pre aktívnu vysokofrekvenčnú elektroosmózu
Systém pro aktivní vysokofrekvenční elektroosmózu
System für die aktive elektrische Osmose
System for active electro-osmosis
Sanácia vlhkého muriva systémom DryBand®
Systém DryBand je elektronický prístroj,
ktorý bezkontaktným a nedeštruktívnym
spôsobom, vysušuje vlhké murivo.

Ekologický systém aktívnej vysokofrekvenčnej
elektroosmózy zaistí trvalé vysušenie muriva
bez stavebný zásahov.

Použitím systému DryBand sa výrazne
znižuje vlhkostná záťaž konštrukcií,
čo sa priamo odráža v ich životnosti.
Použiteľnosť systému DryBand® je vhodná pri všetkých druhoch stavieb
zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou.
Rodinné domy, Obytné domy
Kostoly, Zámky, Historické
- pamiatkovo chránené objekty
Priemyselné objekty
Systém DryBand® je použiteľný pri všetkých druhoch muriva, prírodného kameňa, vrátane betónu.
Výhody systému DryBand®
Vysokofrekvenčná aktívna elektroosmóza zabraňuje postupu vlhkosti v murive.
Prečo DryBand?
Ekonomická
výhodnosť
+
Dlhá životnosť
Bez stavebných
zásahov
+
Bezúdržbová
prevádzka
Vhodné pre všetky
druhy muriva
+
Spĺňa požiadavky
ochrany pamiatok
Vyššia tepelná
izolácia muriva
+
Zníženie vlhkosti
vzduchu
Volajte nám ohľadne problémov s vlhkým murivom ešte dnes!
+421 907 759 025 Email: dryband@dryband.sk
Ekonomický a ekologický spôsob bezkontaktnej sanácie muriva.

Ako Vám systém DryBand môže pomôcť ?

Systém DryBand Vám pomôže vysušiť vlhké murivo a všetky stavebné celky zasiahnuté vzlínavou vlhkosťou.

Ako systém DryBand
funguje ?

Systém DryBand funguje na princípe aktívnej elektroosmózy, pripojením do elektrickej siete a bezúdržbovou prevádzkou.

Čo kúpou systému DryBand získam ?

Vysušenie vlhkého muriva, zachovanie pôvodnej hodnoty nemovitosti, zdravé životné prostredie, šetrí Vašu peňaženku.

Získajte DryBand rýchlo a jednoducho !

Kontaktujte nás, a získate konzultáciu ohľadom postupu pri sanácií Vašej nemovitosti a kvalitný vlhkostný prieskum zdarma !

Vysušovanie vlhkého muriva systémom DryBand®

 • Zariadenie DryBand® je elektronický prístroj, ktorý bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom vysušuje vlhké murivo
 • Ekologický systém na princípe aktívnej elektroosmózy zaistí trvalé vysušenie muriva bez stavebných zásahov
 • Použiteľnosť systému DryBand® je vo všetkých druhoch stavieb zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou od obytných priestorov, rodinných domov, pivníc cez chaty a chalupy k priemyselným objektom, mostným stavbám a historicky chráneným objektom, kostolom, zámkom a hradom.
 • Systém DryBand® je vhodný aj pre pamiatkovo chránené objekty

Obráťte sa na nás.

<b>Kontaktujte nás.</b>1

Kontaktujte nás.

<b>Konzultácia Vášho problému.</b>2

Konzultácia Vášho problému.

Skonzultujeme s Vami Váš problém a vhodnosť sanačných opatrení pre Vašu nemovitosť zdarma!

<b>Vlhkostný prieskum na mieste.</b>3

Vlhkostný prieskum na mieste.

V prípade Vášho záujmu vykonáme vlhkostný prieskum priamo na mieste zdarma!

<b>Inštalácia systému.</b>4

Inštalácia systému.

Inštalácia systému na vhodnom mieste v objekte, vypracovanie meracieho protokolu, stanovenie intervalu merania.

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre vysušovanie vlhkého muriva a vzlínavej vlhkosti, v porovnaní so všetkými inými spôsobmi sanácií muriva.

Dlhá životnosť

Minimálna životnosť 25 rokov.

Nízke náklady na energiu

Minimálne náklady na energiu, spotreba elektrickej energie sa pohybuje okolo 30 kWh/rok, cca 8,- euro.

Bez stavebných zásahov

Pre inštaláciu systému nie sú potrebné žiadne stavebné zásahy do konštrukcie objektu, v priebehu vysušovania nerušená prevádzka objektu.

Bezúdržbová prevádzka

Zariadenie funguje nepretržite v bezúdržbovej prevádzke, stačí pripojenie do elektrickej siete 230V – 50Hz.

Vhodné pre všetky druhy muriva a stavebných substancií

Systém DryBand® je vhodný pre použitie so všetkými druhmi muriva, prírodneho kameňa, betónu a všetkými poréznymi stavebnými materiálmi pri dosiahnutí dlhodobo konštantných hodnôt ich prirodzenej vlhkosti.

Spĺňa požiadavky ochrany pamiatok

Systém DryBand® je ekologický, bez deštruktívnych zásahov a chemických produktov, ktoré menia vlastnosti stavebných konštrukcií. 

Výhody systému DryBand®

Aktívna elektroosmóza – zabraňuje postupu vlhkosti v murive.

Odsolenie muriva

Soli obsiahnuté vo vode sa dostanú na povrch muriva, procesom, pri ktorom sa za pôsobenia elektrického poľa na molekuly vody, vytvorí potenciálny rozdiel medzi mokrou a suchou časťou muriva. Postupným posúvaním hranice potenciálneho rozhrania je vlhkosť v murive tlačená na povrch a časť sa odparí do priestoru, časť, ktorá sa dostane na povrch muriva tvorí tzv. soľné mapy na murive. 

Účinnosť v polomere 15-20m

Systém je vhodný pre bežne dimenzovaný rodinný dom, možnosť sériového zapojenia viacerých zariadení pri väčších objektoch. V prípade verzie s elektródami alebo vodivou tkaninou 100m s rozostupom elektród 0,5m.

Vyššia tepelná izolácia muriva

Pri vysušovaní muriva sa zvyšujú tepelno izolačné vlastnosti muriva, vďaka čomu sa znižujú náklady na vykurovanie.

Zníženie vlhkosti vzduchu

Zbavenie muriva vlhkosti znamená taktiež koniec pre huby a riasy s následným vývojom plesní, ktorých spóry sa usádzajú v dýchacích cestách spôsobujú chronické choroby ako reumatizmus a astma. Zdravé a príjemnejšie životné prostredie.

Ochrana proti korózií

Variabilita, prispôsobenie požiadavkám konkrétnych objektov

Možnosť napájania fotovoltaickým panelom.

Najkratšia doba vysušovania muriva

V porovnaní so všetkými druhmi sanácií vlhkého muriva – podrezanie, chemická injektáž.

Žiadne nebezpečenstvo narušenia statiky domu

Použitím systému DryBand® sa výrazne znižuje vlhkostná záťaž konštrukcií, čo sa priamo odráža v ich životnosti.

Cenová výhodnosť a jednoduchá inštalácia robí zo systému DryBand® najvýhodnejší spôsob ako vysušiť vlhké murivo za nízke náklady.

Vysušovanie muriva

 • Systémom DryBand® možno vysušiť všetky druhy muriva, prírodný kameň, vrátane betónu.
 • Systém je ekologický, bez použitia chemikálií a zároveň šetrný pre murivo, pretože nie sú potrebné žiadne stavebné práce alebo zásahy do konštrukcie objektu a tým je zabezpečená aj statika celej stavby. Cenová výhodnosť a jednoduchá inštalácia z neho robí najvýhodnejší spôsob ako sa zbaviť vlhkosti muriva s nízkymi nákladmi.
 • Systém DryBand® sa dá prispôsobiť akýmkoľvek individuálnym podmienkam alebo problémovo dostupným miestam aj s možnosťou napájania fotovoltaickým panelom.
 • Vzlínavá vlhkosť je zapříčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.
 • Vlhkosť sa do objektu môže dostať rôznymi spôsobmi a na základe prieskumu stavby je možné stanoviť aktuálny stav a určit primerané sanačné opatrenia.

Systém DryBand® je elektronický prístroj,  ktorý bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom vysušuje všetky druhy muriva.

Vzlínavá vlhkosť

 • Vzlínavá vlhkosť je zapříčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.
 • Vlhkosť sa do muriva môže dostať rôznymi spôsobmi a na základe prieskumu stavby je možné stanoviť aktuálny stav a určit primerané sanačné opatrenia.
 • Vysušovanie systémom DryBand® je proces, pri ktorom sa pôsobením elektrického poľa na molekuly vody, vytvorí potenciálový rozdiel medzi mokrou a suchou časťou muriva. Postupným posúvaním hranice potenciálového rozhrania je vlhkosť v murive tlačená na povrch a časť sa odparí do priestoru. Silové pôsobenie elektrického poľa pôsobí aj proti vsakujúcim silám, keď časť vody postupuje späť do časti konštrukcie pod úrovňou terénu.

Referencie

Nové prístupy k vysušovaniu vlhkého muriva a objektov zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou bez stavebných zásahov do konštrukcie objektu.

Funkcia systému DryBand® je nepretržitá.

 • Pri osmotických dejoch, väčšie množstvo vlhkosti vystúpi na povrch muriva, na povrch stavebných materiálov a odparí sa, čo sa prejaví dočasným výskytom vlhkých škvŕn na povrchu ako aj soľnými mapami v zdegradovaných miestach odparovania vlhkosti. Zostávajúca vlhkosť je tlačená kapilárami v murive a stavebných materiáloch na hranicu potenciálového rozhrania, pod základy stavby.
 • Nepretržitou funkciou systému pre aktívnu elektroosmózu DryBand®, dochádza k zníženiu kapilárnej vzlínavej vlhkosti, ktorou je objekt zasiahnutý a k vysušeniu vlhkosti, ktorá znižovala úžitkovú hodnotu objektu, obmedzovala jeho plnohodnotné užívanie a v neposlednom rade spôsobovala zdravotne závadné prostredie s výskytom plesní a húb.

Elektroosmóza - ekonomický a ekologický spôsob bezkontaktnej sanácie muriva.

 • Technológia vysušovania stavebných materiálov a muriva na elektrofyzikálnom princípe – aktívna elektroosmóza je založená na všeobecne známych fyzikálnych javoch, osmóza, elektromagnetické pole.
 • Elektromagnetické pole ovplyvňuje chovanie a pohyb vodných roztokov, spôsobom, pri ktorom sa ióny pohybujú v materiáloch podľa siločiar elektromagnetického poľa.

Proces vysušovania

 • Proces vysušovania a sanácia muriva má parabolický priebeh, tzn. že od začiatku je intenzívnejší a v dlhšom časovom horizonte sa pokles vlhkosti znižuje až ku konštantným hodnotám zodpovedajúcim prirodzenej vlhkosti stavebných materiálov. Po ukončení aktívnej doby vysušovania udržuje systém DryBand® vlhkosť muriva zo stavebného a životného hľadiska ideálne suché.
 • Systém DryBand® je vhodný pre všetky rodinné domy.
 • Pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnými hydroizolaciámi a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.
 • Patentovaný systém nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu.
 • Minimálne náklady na energie.
 • Počas vysušovania, nerušená prevádzka objektu.
 • Možnosť aplikácie pri historických budovách podliehajúcim ochrane pamiatok.
 • Bez použitia deštruktívnych metód alebo chemických produktov, ktoré menia vlastnosti stavebných konštrukcií.
 • Negatívny dopad na životné prostredie neexistuje. DryBand® má certifikát zhody CE – 2018, a certifikát zdravotnej nezávadnosti štátneho zdravotného ústavu Českej republiky.
 • Zachováva pôvodnú hodnotu objektu
 • Systém DryBand® sa dá prispôsobiť konkrétnemu objektu.
 • Systém DryBand® pracuje nepretržite, bezúdržbovo a za minimálne prevádzkové náklady.
 • Patentovaný systém nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu.
 • Počas vysušovania, nerušená prevádzka objektu.

Použitie

O nás

Spoločnosti DryBand Global s.r.o., DryBand CZ s.r.o. a Durpes s.r.o. sa v spolupráci zaoberajú výrobou, vývojom a predajom zariadení určených k sanácií všetkých druhov muriva a stavebných konštrukcií pomocou systému pre aktívnu elektrofyzikálnu osmózu DryBand®/DryBand+®. Máme viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti vývoja elektrotechnických zariadení.

Systém DryBand®/DryBand+® má realizácie po celej Slovenskej a Českej republike s partnermi v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Grécku.

Tešíme sa na spoluprácu.

DryBand Global s.r.o., Konventná 7, 811 03 Bratislava
Email: dryband@dryband.eu, Tel: +421 948399077

Kontaktujte nás

Vaše meno (povinne)

Email (povinne)

Predmet

Správa
Volajte nám ohľadne problémov s vlhkým murivom ešte dnes! +421 907 759 025

Bezplatný vlhkostný prieskum! Ústretové jednanie! Získajte zľavu 100€ v prípade objednávky do 30.04.2019!

Výstavy a veľtrhy 2018

Aj v roku 2018 ste nás mohli navštíviť na našom stánku v rámci prestížneho veľtrhu CONECO – Racioenergia v Incheba Expo Bratislava, ktorý sa konal v dňoch 11. až 14. apríla. V rámci tejto akcie bol odprezentovaný systém pre vysušovanie vzlínavej vlhkosti muriva prostredníctvom aktívnej elektroosmózy DryBand®. Týmto by sme radi poďakovali všetkým záujemcom a obchodným partnerom, ktorí nás poctili návštevou v rámci veľtrhu alebo sa s nami v stánku poradili ohľadne ich problémov so vzlínavou vlhkosťou muriva a účinnými metódami ako riešiť tento problém. Veľmi nás teší ich záujem. Ďakujeme aj naším zákazníkom, ktorí sa opätovne zastavili v našom stánku, aby sa s nami podelili o dobré skúsenosti so systémom DryBand®.

Výstavy a veľtrhy 2017

V roku 2017 ste nás mohli navštíviť na našom stánku v rámci veľtrhu CONECO – Racioenergia v Incheba Expo Bratislava, ktorý sa konal v dňoch 22. až 25. marca. Týmto sa chceme poďakovať za záujem a tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu.

Výstavy a veľtrhy 2016

Týmto chceme poďakovať všetkým obchodným partnerom, ktorý nás navštívili v rámci veľtrhu CONECO – Racioenergia 2016, ktorý sa konal v dňoch 6. až 9. Apríla v Incheba Expo Bratislava. Stretli sme sa s mnohými pozitívnymi ohlasmi, za ktoré sme vďační a tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu do budúcnosti.

Výstavy a veľtrhy 2015

V roku 2015 sme sa zúčastnili veľtrhu CONECO Racioenergia v Bratislave a Home Expo v Nitre.